Noorendike hooldusraie

Рубки ухода в молодняках

Noorendike hooldusraie

Metsaistandused kasvavad välja aja jooksul ja meie ettevõte Holtor teostab noorendike hooldusraiet Eestis, Soomes ja Rootsis. Metsanduses kasutatakse noorendike puhul järgmisi metsaraie meetodeid:

• kuni 10 aastat – viiakse läbi valgustusraiet
• 10 kuni20 aastat – viiakse läbi puhastusraiet.

Sobimatute puude Eestis eemaldamisel (puhastus- ja valgustusraie) kasutatakse istandike ühtlast maharaiumist kogu tasandil ja ebaühtlast maharaiumist (nt. rühmadena, koridorina või puuderühmadena). Sobimatute puude hulka kuuluvad:

  • puud, mis takistavad elujõulisemate puude ja lisapuude võra normaalset kasvu ja küpsemist;
  • kõik halvas seisukorras puud (metsakuivad, lumemurd, surevad puud, organismide või loomade kahjulike mõjude all olevad puud);
  • puutüve või võra halva kvaliteediga puud (kõverad, väikeste oksadega, suureks kasvanud või tugevalt vajunud võrad mille langetamine ei too kaasa puistute/istanduste tiheduse vähenemist alla normi ja ka vastupidavuse vähenemist).

Milleks teha valgustusraiet?

Meie ettevõte teostab Eestis valgustusraiet eesmärgiga valgustada peamised puuliigid ühinemise piiril segapuistutega.
Enne ühinemist kasvasid põhipuud vabalt ja ühinemise ajaks nad on kasvanud erineva kõrgusega ning moodustavad astmelise vaade. Tekib põhiliikide varjamise oht kõrgemate puude poolt ja selleks tehakse metsas valgustusraiet. Maharaiutakse põhipuid varjutavad põõsad, eemaldatakse ka kõrvalisi ja surnuid puid sanitaarsetel eesmärkidel.

Põõsad kasvavad ühinemise piiridel väga kiiresti, mistõttu on põhipuude lämmatamise tõenäosus suur. Valgustusraiet teostatakse
üks kord 2-3 aasta jooksul ja kõrvaldatakse 40-50 protsenti kogu puiduvarust. Selle põhjuseks on suurte taimede maharaiumine. Puittaimede liigset raiumist ei tohiks lubada, et vältida pinnase umbrohtuga ülekasvamist.

Mis kasu on valgustusraiest?

Kasu valgustusraiest on järgmine: säilimine ja soodne keskkond istandikele põhipuude kasvamiseks. Hilinenud raie võib põhjustada peamiste taimede surma ja kõigidele istandustele väärtuse kaotamist, seetõttu on vaja sellele hoolikalt läheneda.

Оставить заявку

И мы ответим на все ваши вопросы