Läänemaa

Hooldusraie Läänemaal

Noortes puistutes sõltuvalt nende vanusest on vaja hooldusraiet läbi viia. Hooldusraied aitavad kaasa põhiliigi üldise seisundi paranemisele, viiakse läbi kahjulike puistute, haigete või kahjustatud puude eemaldamine. Hooldusraie teostamine toimub noorendiku ühinemise hetkest.

Raie viiakse noorendikes läbi hoolimata raiutud puu kasutamise võimalusest.

Meie ettevõte Holtor teostab järgmisi hooldusraietüüpe

Läänemaal:

• valgustusraie — viiakse läbi noortes istandustes, et moodustada kvaliteetne puitkoostis. Teostatakse kuni 10-aastaste noorte istandike jaoks (võib-olla vähem, olenevalt liigist);

• puhastusraie — tänu sellele raiele reguleeritakse puistu tihedust ja põhiliikide kasvutingimused paranevad. See viiakse läbi pärast valgustusraiet kuni 20-aastastel puudel;

• uuendusraie — viiakse läbi üleküpsenud, küpsetes taimedes, et luua noorendikele optimaalsed tingimused;

• sanitaarraie — parandab metsa sanitaarset seisundit, maharaiudes kuivanud, haiged või muud kahjustatud taimed.

Kvaliteetset hooldusraiet saate tellida meie Holtori ettevõttest

Te ei maksa üle ja saate soovitud tulemuse lähima aja jooksul.

Meie eelised

Paindlikkus

Mitte igal metsaomanikul ei ole metsa hooldamiseks piisavalt aega. Meie paindlikkus seisneb peamiselt aja ja ressursside säästmises oma partneri jaoks. See tähendab, et meil on võimalus teha metsale vajalikke töid, ja need on olulised nii omanikule, kui ökosüsteemile.

Garantii

Parim garantii on meie tehtud töö. Läheneme kogu vastutusega igale meie ees seisvale ülesandele. Püüame tagada, et olete meie teenuste kvaliteediga 100% rahul.

Varustus

Ülesande tõhusaks täitmiseks on vaja kasutada kaasaegseid ja korras seadmeid. Varustus, inventar ja tööriistad on metsas tehtavate tööde lahutamatud osad. Meie spetsialistid jälgivad muutusi turul ja püüavad kasutada kõige tõhusamaid variante.

Kompetentsus

Meie ettevõte jälgib kõigis arenguetappides oma töötajate edusamme ja nende pädevust. Pärast teostatud tööd teevad vanemtöötajad kõigi toimingute põhjaliku analüüsi ning annavad kliendile ka praktilisi soovitusi oma metsamajanduse olukorra parandamiseks.

Kogemus

10 tööaasta jooksul on meie spetsialistid uurinud, analüüsinud ja hooldanud tuhandeid hektareid erinevaid tüüpe metsi. Töid teostati sellistes piirkondades nagu Skandinaavia ja Balti riigid.

Meeskonnatöö

Planeerimine, puuduste väljaselgitamine, töö tegemine, tehtud toimingute analüüs tähendab hästi koordineeritud protsesside ahelat, mis lõpuks moodustab meeskonna ja selle töö. Jälgime hoolikalt selle ahela kõiki lülisid, sest vastasel juhul, kui üks lülidest ei toimi, pole tulemus maksimaalne.

Saada päring

Ja me vastame esimesel võimalusel