Metsamajandamise nõustamine

METSAMAJANDAMISE PROGRAMMI KOOSTAMINE

Hea metsamajandamine võib tagada metsamaa arengu ja tuua rohkem kasumit.

Metsamajanduse eeskirjade kohaselt hõlmab majanduse juhtimine nelja aspekti: taastamine, istutamine, kasutamine ja kaitse.

Taastamine on kohustuslik pärast metsa raiet või hävitamist (nt tulekahjude tõttu). Taastamine tähendab mulla ettevalmistamist, puude istutamist ja muude soodsate tingimuste loomist looduslikuks taastumiseks ja kasvuks.

Metsa istutamine tähendab selle eest hoolitsemist ja noorendamist. Peamine meetod on puude hooldusraie, mille käigus raiutakse maha mõned puud, et parandada järelejäänud puude kasvutingimusi, samuti metsa kvaliteeti ja produktiivsust. Metsamajandus hõlmab ka metsamulla niiskuse ja toitainete režiimi reguleerimist, samuti melioratsioonisüsteemide projekteerimist ja ehitamist.

Metsakaitse eesmärk on säilitada mets kui ökosüsteem ja vältida / vähendada kadusid. Metsi tuleb kaitsta antropogeensete tegevuste ja looduslike tegurite eest. Kui metsas on parasiitpuid, tuleb kindlasti teha sanitaarraie.

Metsaomanike jaoks on kõige olulisem aspekt metsaseadusandluse reeglid. Nad seavad nõuded metsa ülestöötamisele, metsa uuendamisele, metsakaitsele ja vastavad teadmised, et tagada püsiv areng ja parimad metsamajandamise meetodid. Reeglid näevad ette tingimused erinevatele raietüüpidele. Samuti sisaldab seadusandlus teavet puude raietüüpide, laopindade ja põhipuude raie nõuete kohta.

Nõustame metsamajanduse, metsanduse ja metsaraie küsimustes. Metsamajanduse küsimustes põhjaliku nõu saamiseks võtke meiega ühendust, meie eksperdid aitavad teil valmistada vajalikud dokumendid ja need projektid ellu viia.

Kas soovite koostada metsamajandamiskava?

Võtke meiega ühendust ja me saadame Teile isikliku pakkumise.

Meie eelised

Paindlikkus

Mitte igal metsaomanikul ei ole metsa hooldamiseks piisavalt aega. Meie paindlikkus seisneb peamiselt aja ja ressursside säästmises oma partneri jaoks. See tähendab, et meil on võimalus teha metsale vajalikke töid, ja need on olulised nii omanikule, kui ökosüsteemile.

Garantii

Parim garantii on meie tehtud töö. Läheneme kogu vastutusega igale meie ees seisvale ülesandele. Püüame tagada, et olete meie teenuste kvaliteediga 100% rahul.

Varustus

Ülesande tõhusaks täitmiseks on vaja kasutada kaasaegseid ja korras seadmeid. Varustus, inventar ja tööriistad on metsas tehtavate tööde lahutamatud osad. Meie spetsialistid jälgivad muutusi turul ja püüavad kasutada kõige tõhusamaid variante.

Kompetentsus

Meie ettevõte jälgib kõigis arenguetappides oma töötajate edusamme ja nende pädevust. Pärast teostatud tööd teevad vanemtöötajad kõigi toimingute põhjaliku analüüsi ning annavad kliendile ka praktilisi soovitusi oma metsamajanduse olukorra parandamiseks.

Kogemus

10 tööaasta jooksul on meie spetsialistid uurinud, analüüsinud ja hooldanud tuhandeid hektareid erinevaid tüüpe metsi. Töid teostati sellistes piirkondades nagu Skandinaavia ja Balti riigid.

Meeskonnatöö

Planeerimine, puuduste väljaselgitamine, töö tegemine, tehtud toimingute analüüs tähendab hästi koordineeritud protsesside ahelat, mis lõpuks moodustab meeskonna ja selle töö. Jälgime hoolikalt selle ahela kõiki lülisid, sest vastasel juhul, kui üks lülidest ei toimi, pole tulemus maksimaalne.

Saada päring

Ja me vastame esimesel võimalusel