Lääne-Virumaa

Hooldusraie Lääne-Virumaal

Lääne-Virumaa metsades või teistes Eesti metsaistutustes on vajalik harvendusraiet läbi viia. Ettevõte Holtor pakub nii harvendusraie teenust Lääne-Virumaal kui ka muid raietüüpe optimaalse hinnaga ja professionaalse lähenemisega.

Harvendusraie eesmärk.

Harvendusraiet tehakse keskealistes metsades, et luua soodsad tingimused peamiste istandike tüve ja võra õigeks kasvuks. Reeglina on selline raie ette nähtud metsades, mille tihedus on 0,8 või suurem ja esmajärjekorras 1. rühma metsad. Esimeste harvendusobjektide hulka kuuluvad: loodusliku või tehisliku päritoluga puistud, millel on majanduslikult peamiste puude säilinud alusmetsa kasv, kui neid varjutavad teisejärgulised puud.

Harvendusraiet tehakse Lääne-Virumaal enne sügava lume sadamist
või iga 5–10 aasta tagant.

Kuidas tellida professionaalset harvendusraiet Lääne-Virumaal

Tellimiseks peate võtma ühendust meie mänedžeritega ja leppima kokku töötingimustes. Seejärel läheb meie spetsialistide meeskond teie alale olukorda üle vaatama ja hooldusraie läbiviimist hindama.

Meie eelised

Paindlikkus

Mitte igal metsaomanikul ei ole metsa hooldamiseks piisavalt aega. Meie paindlikkus seisneb peamiselt aja ja ressursside säästmises oma partneri jaoks. See tähendab, et meil on võimalus teha metsale vajalikke töid, ja need on olulised nii omanikule, kui ökosüsteemile.

Garantii

Parim garantii on meie tehtud töö. Läheneme kogu vastutusega igale meie ees seisvale ülesandele. Püüame tagada, et olete meie teenuste kvaliteediga 100% rahul.

Varustus

Ülesande tõhusaks täitmiseks on vaja kasutada kaasaegseid ja korras seadmeid. Varustus, inventar ja tööriistad on metsas tehtavate tööde lahutamatud osad. Meie spetsialistid jälgivad muutusi turul ja püüavad kasutada kõige tõhusamaid variante.

Kompetentsus

Meie ettevõte jälgib kõigis arenguetappides oma töötajate edusamme ja nende pädevust. Pärast teostatud tööd teevad vanemtöötajad kõigi toimingute põhjaliku analüüsi ning annavad kliendile ka praktilisi soovitusi oma metsamajanduse olukorra parandamiseks.

Kogemus

10 tööaasta jooksul on meie spetsialistid uurinud, analüüsinud ja hooldanud tuhandeid hektareid erinevaid tüüpe metsi. Töid teostati sellistes piirkondades nagu Skandinaavia ja Balti riigid.

Meeskonnatöö

Planeerimine, puuduste väljaselgitamine, töö tegemine, tehtud toimingute analüüs tähendab hästi koordineeritud protsesside ahelat, mis lõpuks moodustab meeskonna ja selle töö. Jälgime hoolikalt selle ahela kõiki lülisid, sest vastasel juhul, kui üks lülidest ei toimi, pole tulemus maksimaalne.

Saada päring

Ja me vastame esimesel võimalusel