Pärnumaa

Hooldusraie Pärnumaal

Meie ettevõte teostab Pärnumaal igat liiki hooldusraieid.

Enne iga hooldusraie läbiviimist teostab ettevõte Holtor ettevalmistavaid tegevusi, sealhulgas:

Puude valik eemaldamiseks toimub vastavalt alumisele, ülemisele ja kombineeritud meetodile. Alumine meetod on metsa võrastiku madalama taseme mittevastavate taimede raiumine. Meetodit kasutatakse ainult puhastes istandustes, ilma võõrkehadeta. Tänu sellele meetodile toimub peamiste liikide valgustamine ja nende kasvuks moodustuvad soodsad tingimused.

Ülemist meetodit kasutatakse segametsades. Ülemisel meetodil toimub ülarindes või põhi- või teisejärguliste nõrkade taimede eemaldamine. Tänu sellele meetodile viiakse läbi loodusliku valiku reguleerimine.

Kombineeritud meetod hõlmab kahte ülaltoodud meetodit. Selle meetodi käigus eemaldatakse taimed, mis segavad peamiste taimeliikide tervislikku kasvu, ja need, kes sellele arengule kaasa aitavad, jäetakse maha

Meie eelised

Paindlikkus

Mitte igal metsaomanikul ei ole metsa hooldamiseks piisavalt aega. Meie paindlikkus seisneb peamiselt aja ja ressursside säästmises oma partneri jaoks. See tähendab, et meil on võimalus teha metsale vajalikke töid, ja need on olulised nii omanikule, kui ökosüsteemile.

Garantii

Parim garantii on meie tehtud töö. Läheneme kogu vastutusega igale meie ees seisvale ülesandele. Püüame tagada, et olete meie teenuste kvaliteediga 100% rahul.

Varustus

Ülesande tõhusaks täitmiseks on vaja kasutada kaasaegseid ja korras seadmeid. Varustus, inventar ja tööriistad on metsas tehtavate tööde lahutamatud osad. Meie spetsialistid jälgivad muutusi turul ja püüavad kasutada kõige tõhusamaid variante.

Kompetentsus

Meie ettevõte jälgib kõigis arenguetappides oma töötajate edusamme ja nende pädevust. Pärast teostatud tööd teevad vanemtöötajad kõigi toimingute põhjaliku analüüsi ning annavad kliendile ka praktilisi soovitusi oma metsamajanduse olukorra parandamiseks.

Kogemus

10 tööaasta jooksul on meie spetsialistid uurinud, analüüsinud ja hooldanud tuhandeid hektareid erinevaid tüüpe metsi. Töid teostati sellistes piirkondades nagu Skandinaavia ja Balti riigid.

Meeskonnatöö

Planeerimine, puuduste väljaselgitamine, töö tegemine, tehtud toimingute analüüs tähendab hästi koordineeritud protsesside ahelat, mis lõpuks moodustab meeskonna ja selle töö. Jälgime hoolikalt selle ahela kõiki lülisid, sest vastasel juhul, kui üks lülidest ei toimi, pole tulemus maksimaalne.

Saada päring

Ja me vastame esimesel võimalusel