Puude langetamine elektriliinide all

Puude langetamine elektriliinide all

Õigel ajal langetada puid elektriliinide all tähendab elektriliini kaitsmist sagedaste katkestuste eest ja tarbijale katkematu elektrivarustuse pakkumist.

Meie ettevõte Holtor saab teostada sellist kroonide, okste, metsakuivade ja muude hädaolukorras olevate puude langetamist.
Elektriülekandeliini all olevat ala nimetatakse elektriülekandeliini turvatsooniks

Puuraiet teostab ettevõte Holtor elektriliinide all Eestis, Soomes ja Rootsis.

Puukroonide, suurte puude, okste raiumist saavad läbi viia ainult spetsiaalse väljaõppe ja teadmiste testimise läbinud arboristid, kuna see nõuab eriteadmisi ja erialaseid oskusi. Ettevõttel Holtor on sellised spetsialistid, kes on spetsialiseerunud mitte ainult elektriülekandeliinide turvatsoonis asuvate istandike langetamisele, vaid ka teistele puude puhastamise ja võsudega seotud toimingutele.

Koostööplaan meie ettevõttega:

Töö ajal järgivad spetsialistid õnnetusjuhtumite vältimiseks ettevaatusabinõusid. Puuraie elektriliinide all peab Eestis, Rootsis ja Soomes toimuma alati pärast elektrivõrguettevõtte kirjalikku nõusolekut. Mõnikord on hädaolukordades võimalik tööd teha ka ilma haldava ettevõtte loata, kuid sellest tuleb teatada järgmise kahe päeva jooksul.

Meie ettevõtte ülesanne on maksimaalselt likvideerida avariilisi puid ja puid, mis segavad tarbijate elektrivarustust, samal ajal maksimaalselt säilitades haljastuid.

Meie eelised

Paindlikkus

Mitte igal metsaomanikul ei ole metsa hooldamiseks piisavalt aega. Meie paindlikkus seisneb peamiselt aja ja ressursside säästmises oma partneri jaoks. See tähendab, et meil on võimalus teha metsale vajalikke töid, ja need on olulised nii omanikule, kui ökosüsteemile.

Garantii

Parim garantii on meie tehtud töö. Läheneme kogu vastutusega igale meie ees seisvale ülesandele. Püüame tagada, et olete meie teenuste kvaliteediga 100% rahul.

Varustus

Ülesande tõhusaks täitmiseks on vaja kasutada kaasaegseid ja korras seadmeid. Varustus, inventar ja tööriistad on metsas tehtavate tööde lahutamatud osad. Meie spetsialistid jälgivad muutusi turul ja püüavad kasutada kõige tõhusamaid variante.

Kompetentsus

Meie ettevõte jälgib kõigis arenguetappides oma töötajate edusamme ja nende pädevust. Pärast teostatud tööd teevad vanemtöötajad kõigi toimingute põhjaliku analüüsi ning annavad kliendile ka praktilisi soovitusi oma metsamajanduse olukorra parandamiseks.

Kogemus

10 tööaasta jooksul on meie spetsialistid uurinud, analüüsinud ja hooldanud tuhandeid hektareid erinevaid tüüpe metsi. Töid teostati sellistes piirkondades nagu Skandinaavia ja Balti riigid.

Meeskonnatöö

Planeerimine, puuduste väljaselgitamine, töö tegemine, tehtud toimingute analüüs tähendab hästi koordineeritud protsesside ahelat, mis lõpuks moodustab meeskonna ja selle töö. Jälgime hoolikalt selle ahela kõiki lülisid, sest vastasel juhul, kui üks lülidest ei toimi, pole tulemus maksimaalne.

Saada päring

Ja me vastame esimesel võimalusel