Noore metsa hooldamine Eestis

Уход за молодым лесом в Эстонии

Miks peab hooldama noort metsa?

Kui näete “kusagil põõsastes”kiivriga ja erksates riietes meest, töötamas sae või trimmeriga, võite olla kindel, et kuused või männid on istutatud lehtpuude varju. Hiljuti istutatud kuuskedele ja mändidele kõige olulisem on hooldus. On väga oluline, et nad saaksid esimestel kasvuaastatel piisavalt päikesevalgust.

Noorte metsade eest õige hooldamise tulemuseks on see, et meie istutatud puid ei varjutaks muud (enamasti lehtpuu) puuliigid. Suurem osa hooldustöid tehakse kuni 10-aastaste noorendikega. Küpsemas puistus (10 kuni 20 aastat) väga tihedalt kasvavad okas- ja lehtpuud on haruldased, samal ajal kui nn tulevikupuud jäävad kasvama.

Valgustusraie

Noorte puude eest hoolitsetakse kuni 20 aasta vanustes metsades, kus kasvavate tüvede läbimõõt rindkere kõrgusel ei ületa 8 sentimeetrit.

Valgustusraiet teostatakse, et avada ruumi põhi puude kasvuks. Kui puud kasvavad teatud kõrguseni, loovad kiiremini kasvavad puistud varju põhi taimedele, mis jäävad kasvust maha ja tuleb valgustusraiet teostada varjutatud puude edasiseks kasvuks. Varju tekitavad põõsad, kaasliigid, kuivad või ebatervislikud taimed eemaldatakse. Neid töid viiakse läbi üks kord 2-3 aasta jooksul, mis on tingitud kõrvalliikide ja põõsaste kiirest kasvust.

Harvendusraie

Harvendusraie viiakse läbi peamiselt vanemates metsades. Viiakse läbi metsa territooriumil levinud erinevat tüüpi puude loendamine ja eemaldatakse neid üksikuid, mis segavad teiste taimede kasvu või ületavad lubatud koguse.

Kasvuperioodil toimub igas metsas 3-4 erinevat harvendusprotsessi. Harvendamisel raiutakse maha kahjustatud, nõrgad puud, mis takistavad tugevate ja tervete kasvu, ülejäänud puud kasvavad seni, kuni mets on küps ja raieks valmis.

Uuendusraie

Raiutakse puid, mis on valmis raiumiseks. Valik sõltub alal valitseva kultuurüksuse vanusest, pikkusest ja seisundist metsa loomulikuks uuenemiseks. Jäävad ainult seemnepuud ja puud, mis raiumisel võivad reostada või rikkuda elusorganismide ökoloogiat.

Sanitaarraie

Raiet viiakse läbi metsa puhtuse ja elujõu säilitamiseks. Raie ülesanneks on kahjustatud või surnud puud metsast ära koristada.

Оставить заявку

И мы ответим на все ваши вопросы